Video Drama 2021

SHFMU “Pjetër Bogdani”, Prishtinë Shfaqja Forum Teatër – “Një ditë në shkollën tonë”.

By December 7, 2021December 9th, 2021No Comments

3. Klubit teatror i shkollës kampione SHFMU “Pjetër Bogdani”, Prishtinë
Shfaqja Forum Teatër: “Një ditë në shkollën tonë”.

“Një ditë e shkollës sonë është si çdo ditë e të gjitha shkollave, me mësime, angazhime, të qeshura, lojëra, por edhe me hidhërime e të qara. Tema e shfaqjes është bullizmi dhe mënyra se si të rinjtë përballen me këtë dukuri negative të shoqërisë. Ata kalojnë nëpër sfida të shumta, nëpër të cilat mësojnë se si ti bëjnë ballë fjalëve fyese.”

Luajnë: Alea Morina, Artesa Lezi, Aulon Shala, Bora Gashi, Desa Doda, Drejtina Arifi, Eda Zeka, Edinisa Maqedonci, Elira Cakaj, Elda Nuredini, Elmedina Bucolli, Leke Zeka, Olti Sadiku, Rinesa Shoshi, Yllka Ademi.

Mentore e klubit: Daniela Markaj
Mësimdhënësja: Krenare Basha Zeka

Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH në emër të Qeverisë Gjermane.