Juria profesionale e festivalit / The professional jury of the festival

Ilire Vinca
Aktore / Actress

Ilire Vinca

Ka luajtur në shumë filma vendor e ndërkombëtarë, si Burrnesha nga Laura Bispuri dhe Falja e Gjakut nga Joshua Marston me të cilët u prezantua edhe si aktorja e parë shqiptare në konkurencë zyrtare të Festivalit të filmit – Berlinale në edicionin e 61-të dhe 64-të. Ka luajtur edhe në zhanrin horror në filmin Bloodlands nga Steven Kastrissios , Zana nga Antoneta Kastrati, Gardhi nga Lendita Zeqiraj, e shume filma tjere.
Ilirja në teatër ka luajtur role të shumta nga Shakespeare, T. Williams, Tom Stoppard, Ibsen, me regjisorë të ndryshëm që nga Amerika Veriore, Britania e madhe, Bosnia dhe Hercegovina dhe me këto shfaqje është prezantuar në shumë festivale si në Festivalin e teatrit në Norvegji, Off-off Broadway NY në dy gjuhët shqip e anglisht, Tirane, e Prishtine si dhe ne Operen Epike, Grate Trojane, ne La Mamma ne NY me regji te Andrei Serban. Eshte pjese e Akdemise Evropiane te Filmit dhe e nominuar per here te dyte ne Ligen e Grave Profesioniste te Teatrin me seli ne NY. Ka marre cmime dhe mirenjohje te shumta si aktore ne film e teater.
Punon në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës që nga 1996, është e certifikuar nga Nottingham Playhouse edhe si edukatore për mosha të ndryshme. Ajo është edhe këngëtare mexo soprano dhe e ushtron këndimin si hobi.
___________

She has played in many local and international films, such as Burrnesha by Laura Bispuri and Falja e Gjakut by Joshua Marston, with whom she was introduced as the first Albanian actress in the official competition of the Berlinale Film Festival in the 61st and 64th editions. She also starred in the horror genre in the film Bloodlands by Steven Kastrissios, Zana by Antoneta Kastrati, Gardhi by Lendita Zeqiraj, and many other films.
Ilirja in the theater has played many roles from Shakespeare, T. Williams, Tom Stoppard, Ibsen, with different directors from North America, Great Britain, Bosnia and Herzegovina and with these performances has been presented in many festivals such as the Theater Festival in Norway, Off-off Broadway NY in both Albanian and English languages, Tirana, and Prishtina as well as in the Epic Opera, Trojan Women, in La Mamma in NY directed by Andrei Serban. She is part of the European Film Academy and is nominated for the second time in the League of Professional Women of Theater based in NY. She has received numerous awards and recognitions as an actress in film and theater.
She has been working at the Faculty of Arts of the University of Prishtina since 1996, and is certified by the Nottingham Playhouse as an educator for different ages. She is also a mexo soprano singer and practices singing as a hobby.

Dardan Kryeziu
Psikolog / Phycologist

Dardan Kryeziu

I lindur në vitin 1986 ka përfunduar studimet themelore dhe master në Universitetin e Prishtinës në Psikologji. Që nga viti 2007 është aktiv në shoqëri civile. Fillimisht ka filluar si vullnetar në shoqatën Down Syndrome Kosova për të vazhduar me projekte të ndryshme në shoqëri civile. Nga viti 2013 është pjesë e Platformës CiviKos ku fillimisht ka filluar si Zyrtar për Monitorim dhe Vlerësim, më pastaj për tu avancuar si Drejtor i Projekteve ku aktualisht është në pozitë. Zt. Kryeziu ka përvojë në shoqëri civile më shumë se 10 vite.
___________
Born in 1986, he completed his basic and master studies at the University of Prishtina in Psychology. He has been active in the civil society, since 2007. He initially started as a volunteer at Down Syndrome Kosova Association to continue with various projects in the civil society. Since 2013, he is part of the CiviKos Platform where he initially started as a Monitoring and Evaluation Officer, then to be promoted as Project Director, currently in this position. Mr. Kryeziu has more than 10 years of experience in the civil society.
Kushtrim Shaipi
Konsulent / Consultant

Kushtrim Shaipi

Konsulent i Menaxhmeniti i Çertifikuar (CMC) me përvojë të madhe në zhvillimin, menaxhimin, monitorimin dhe vlerësimin e projektit. Përvoja përkatëse e menaxhimit në politikën e sigurimeve shoqërore, shoqërinë civile, zhvillimin dhe NVM-të. Konceptuar dhe zbatuar mbi 100 ushtrime kërkimore për klientë të ndryshëm në Kosovë dhe përtej kufijve. Ka një listë të gjerë të botimeve. Shumë i njohur me programet dhe instrumentet e financimit të BE-së. Interesat kryesore përfshijnë gjithashtu mbledhjen e fondeve, shkrimin e propozimit të projektit, vlerësimin e projektit, politikën dhe politikat dhe fushatën elektorale. I specializuar në: Analiza e dukurive shoqërore specifike për industrinë ose më gjerë dhe vlerësimi i projektit.

____________

Certified Management Consultant (CMC) with vast experience in project development, management, monitoring and evaluation. Relevant management experience in social security policy, civil society, development and SMEs. Conceptualized and implemented over 100 research exercises for various clients in Kosovo and across borders. Extensive list of publications. Very familiar with EU funding programs and instruments. Primary interests also include Fundraising, Project Proposal Writing, Project Evaluation, Politics and Policy, and Electoral Campaigning. Specialties: Industry-specific or wider social phenomena analysis and project evaluation.