Video Drama

15. TechNO – bullizmit kibernetik

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Abdullah Shabani” – Carralevë, Shtime, prezanton video dramën: “TechNO – bullizmit kibernetik”.

Theatre club of the Elementary School ”Abdullah Shabani” in Carraleva, Shtime, presents the video drama: “TechNO – cyber bullying”.

Video drama “TechNo- bullizmit kiberntetik” tenton ta vizualizojë dukurinë e bullizmit dhe ndikimin negativ tek nxënësit. Qëllimi i performancës është vetëdijësimi i nxënësve për të qenë të kujdesshëm me mënyrën se si e përdorin teknologjinë në raport me familjen dhe shoqërinë.
Ideja: Leart Mustafa

Teksti: Shkurte Bislimi, Shaban Bislimi dhe Erlind Kadriu
Luajnë: Shkurte Bislimi, Erlind Kadriu, Shaban Bislimi, Almir Bislimi, Kaltrina Sadiku, Elfete Bajrami, Leart Mustafa, Erjona Haliti, Aurela Haliti.
Mbikëqyrur nga trajneri dhe aktori: Edlir Gashi dhe arsimtari: Haki Feka.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The video drama “TechNO – cyber bullying” tends to visualize the phenomenon of bullying and its negative impact on pupils. The purpose of the performance is to raise aware of pupils on being careful with how they use technology in relation to family and society.

Idea: Leart Mustafa
Text: Shkurte Bislimi, Shaban Bislimi dhe Erlind Kadriu
Performing: Shkurte Bislimi, Erlind Kadriu, Shaban Bislimi, Almir Bislimi, Kaltrina Sadiku, Elfete Bajrami, Leart Mustafa, Erjona Haliti, Aurela Haliti.
Supervised by the mentor – actor: Edlir Gashi and the teacher: Haki Feka.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”