Video Drama

19. Çdo gjë është e mundur

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Selman Riza” – Gjakovë, prezanton video dramën: “Çdo gjë është e mundur”.

Theatre club of the Elementary School ”Selman Riza” in Gjakova, in Siboc- Podujevë presents the video drama “Everything is possible”.

Performanca tregon për ambiciet dhe dëshirat e një vajze për një profesion që shoqëria e paragjykon atë duke mos ia dhënë mundësinë për tu treguar. Ëndrrat duhet ndjekur pavarësisht pengesave dhe sfidave, përderisa mundësitë e ofruara duhet shfrytëzuar duke u ballafaquar me frikën dhe ndrojtjen.

Teksti: Alketa Beka
Luajnë: Saranda Skivjani, Alketa Beka, Erona Mehmeti, Elina Islami, Diana Rrukaj, Adhuresa Zenuni, Leona Berisha, Prend Gjoklaj.
Mbikëqyrur nga trajneri dhe aktori: Daniela Markaj dhe arsimtari: Januz Shala.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The performance is about ambitions and desires of a girl for a profession that society prejudices her by not giving her the opportunity to show. Dreams should be pursued despite obstacles and challenges while the opportunities offered should be utilized while confronting fear and shyness.

Text: Alketa Beka
Performing: Saranda Skivjani, Alketa Beka, Erona Mehmeti, Elina Islami, Diana Rrukaj, Adhuresa Zenuni, Leona Berisha, Prend Gjoklaj.
Supervised by the mentor – actress: Daniela Markaj and the teacher: Januz Shala.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”