Video Drama

2. Dhuna në familje

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Nazim Gafurri” – Prishtinë, prezanton video dramën: “Dhuna në familje”

Theatre club of the Elementary School “Nazim Gafurri” – Prishtinë, presents the video drama: “Domestic violence”

Një familje moderne por me shumë probleme, e që për shkak të mospajtimeve të prindërve dhe pakujdesisë, fëmijët janë viktimë e familjes. Kjo performancë ka për qëllim të tregojë sa të vështirë
e kanë fëmijët, që pësojnë nga këto situata në familje, e që manifestohet në sjelljet e tyre.
Por, shpresa e tyre për një jetë më të mirë nuk humbet kur ata rrethohen nga shoqëria e mirë dhe e gatshme për të ndihmuar.

Klubi teatral: Alketa Berisha, Dea Gashi, Eron Brajshori, Aulona Gashi, Elda Jahiri dhe Yllka Fejzullahu.
Arsimtarja: Mimoza Emini
Mbikëqyrur nga mentori – aktori: Edlir Gashi.

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Modern family with many problems and due to the disagreements of the parents and their negligence, the victims are the children. This performance aims to show how difficult it is for children who suffers out of these situations in the family, and which is manifested in their behavior.
But, surrounded by good friends who are willing to help, their hope for better life will not be lost.

Theatre club: Alketa Berisha, Dea Gashi, Eron Brajshori, Aulona Gashi, Elda Jahiri and Yllka Fejzullahu.
Teacher: Mimoza Emini
Supervised by the mentor – actor: Edlir Gashi

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”