Video Drama

10. Prit, prit – se ke shokë e shoqe

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Thimi Mitko” – Gjilan, prezanton video dramën: “Prit, prit – se ke shokë e shoqe”

Theatre club of the Elementary School “Thimi Mitko” – Gjilan, resents the video drama: “Wait, wait – you have friends”

Mësimi dhe komunikimi nga distanca janë bërë mënyrë e jetesës sonë, gjatë kohës së pandemisë. Një dritare e vogël e telefonit apo një tjetër pak më e madhe e kompjuterit, na mundësojnë ta përjetojmë botën jashtë shtëpisë sonë dhe të mos rrezikohemi. Por, Era ka arsye një fortë ti takojë shokët e shoqet dhe të ndajë me ta momentet e bukura! Si t’ia bëjë nga distanca?! Ajo nuk e din që ata kanë një befasi për të.

Luajnë: Jon Doda, Alteo Ibrahimi, Bliza Maloku, Fjona Shkodra, Shpejtim Syla, Taona Bajrami.
Muzika: Alteo Ibrahimi dhe Jon Doda
Mbikëqyrur nga mentorja – aktorja: Daniela Markaj dhe arsimtarja: Blerta Hyseni
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Learning and communicating from distance has become our way of life, during the time of pandemic.
A small window of the phone, or of the computer, allows us to experience the world outside our house and not be endangered. But Era has a strong reason to meet her friends and share beautiful moments with them! How to do it from a distance?! She doesn’t know they have a surprise for her.

Performing: Jon Doda, Alteo Ibrahimi, Bliza Maloku, Fjona Shkodra, Shpejtim Syla, Taona Bajrami.
Music: Alteo Ibrahimi and Jon Doda
Supervised by the mentor – actress: Daniela Markaj and the teacher: Blerta Hyseni
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”