Video Drama

12. Përshpëritja e ndërgjegjës

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Zef Lush Marku” – Gjakovë, prezanton video dramën:
“Përshpëritja e ndërgjegjës”

Theatre club of the Elementary School “Zef Lush Marku” in Gjakova, presents the video drama: “Whispering conscience”

Ngacmimet në shoqëri, që në zhargonin e përditshëm e quajmë ‘bullizmi’, ndaj një individi ose disa individëve janë dukuri e keqe e shoqërisë. Raste të shumta të bullizmit zhvillohen nëpër shkolla, përderisa këto cilësohen si akte më të ulëta të atyre që e ushtrojnë këtë. Por, a mund të ndikojmë që ta eliminojmë këtë fenomen? A mund të pendohen ata që ngacmojnë të tjerët?

Ideja dhe teksti: Migena Kqiraj
Luajnë: Migena Kqiraj, Elda Shabanaj, Kaltrina Komani, Arjana Pepaj, Dea Jetishi, Era Komani, Elona Berisha, Altin Rexhaj, Jeton Nikollbibaj, Blinor Rexhaj, Getoar Rexhaj
Muzika: Antonio Gjoka, Era Komani, Dea Jetishi, Elona Berisha
Mbikëqyrur nga mentori – aktori: Edlir Gashi dhe arsimtarja: Doruntina Hana
Edtitimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Harassment in society, which in the everyday jargon we call ‘bullying’, towards one or more persons is a bad phenomenon of society. Numerous cases of bullying take place in schools, while these are considered to be the lowest acts of those who practice it. But we can influence to eliminate this phenomenon? Can those who harass others repent?

Idea and text: Migena Kqiraj
Performing: Migena Kqiraj, Elda Shabanaj, Kaltrina Komani, Arjana Pepaj, Dea Jetishi, Era Komani, Elona Berisha, Jeton Nikollbibaj, Altin Rexhaj, Blinor Rexhaj, Getoar Rexhaj.
Music: Antonio Gjoka, Era Komani, Dea Jetishi, Elona Berisha
Supervised by the mentor – actor: Edlir Gashi and the teacher: Doruntina Hana
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”