Video Drama

16. E drejta ime, jeta ime

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Enver Maloku” – Podujevë, prezanton video dramën: “E drejta ime, jeta ime”.

Theatre club of the Elementary School “Enver Maloku” in Podujeva, presents the video drama: “My rights, my life”.

Video-drama na tregon se si diskriminimi në baza gjinore lëndon, si në këtë rast ku motra detyrohet ta ndërprejë shoqërinë me shokun e klasës për shkak të mentalitetit. Të drejtat e barabarta në familje duhet ti gëzojnë të gjithë fëmijët, pavarësisht gjinisë dhe moshës përderisa autoriteti prindëror në familje duhet të përdoret që të respektojë dhe të mbrojë ato/ata që janë më të ndjeshëm.

Teksti: Getuar Bogujevci
Luajnë: Art Hyseni, Valmira Zejnullahu, Getuar Bogujevci, Verona Gimolli, Enes Mehmeti.
Mbikëqyrur nga trajneri dhe aktori: Edlir Gashi dhe arsimtari: Eroll Bejta.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The video-drama “My Rights, My Life” shows us how discrimination based on gender hurts, as in this case where the sister is forced to break off company with her classmate because of the mentality. Equal rights in the family should be enjoyed by all children, regardless of gender and age, while parental authority in the family should be used to respect and protect those who are most vulnerable.

Text: Getuar Bogujevci
Performing: Art Hyseni, Valmira Zejnullahu, Getuar Bogujevci, Verona Gimolli, Enes Mehmeti.
Supervised by the mentor – actor: Edlir Gashi and the teacher: Eroll Bejta.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”