Video Drama

18. I pasur në shpirt

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Lidhja e Prizrenit” – Prizren, prezanton video dramën: “I pasur në shpirt”.

Theatre club of the Elementary School”Lidhja e Prizrenit” in Prizren, presents the video drama: “Rich in spirit”.

Performanca trajton situatën e një djali me kushte të vështira financiare, i cili nuk ndjehet i barabartë në shoqëri për këtë arsye. Ai ka pasuri tjera për të cilat shumë kujt i mungojnë dhe pavarësisht trajtimit të keq nga shoqja e klasës dinjiteti i tij është i pathyeshëm.

Ideja dhe teksti: Suela Tafallari
Luajnë: Yllka Berisha, Edisa Elshani, Sihana Thaqi, Rina Tredhaku, Loreta Gashi, Qendrim Gashi, Suela Tafallari.
Mbikëqyrur nga trajnerja dhe aktorja: Daniela Markaj dhe arsimtarja: Lulije Buzhala.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The performance addresses the situation of a boy with poor financial conditions, who do not feel equal to society for this reason. He is rich in many other things that many lack, and despite his mistreatment by his classmate, his dignity is unbreakable.

Text and idea of the video drama: Suela Tafallari
Performing: Yllka Berisha, Edisa Elshani, Sihana Thaqi, Rina Tredhaku, Loreta Gashi, Qendrim Gashi, Suela Tafallari.
Supervised by the mentor – actress: Daniela Markaj and the teacher: Lulije Buzhala.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”