Video Drama

4. Bullizmi

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Asim Vokshii” – Prishtinë, prezanton video dramën: “Bullizmi”

Theatre club of the Elementary School “Asim Vokshi” in Prishtina, presents the video drama: “Bullyism“

Të jesh nën shënjestër dhe presion të vazhdueshëm nga persona keqbërës, e sidomos nga bashkëmoshatarët, është një ndjenjë që do të ketë pasoja të rënda te vajza apo djali që i ndodhë kjo. Qëllimi i kësaj performance është të tregojë se nuk duhet ti bëjmë bullizëm askujt, por edhe nuk duhet të qëndrojmë indiferent kur ta shohim një gjë të tillë, sepse kjo është një dhunë, psikologjike apo fizike, e cila mund ta çojë deri në mendimet apo veprimet më të këqija individin që i nënshrohet kësaj dukurie negative.

Klubi teatral: Meris Gubetini, Adriatik Sadiku, Erisa Gubetini, Anesa Pacolli, Nderim Alshiqi,Bleona Berisha dhe Landi Surdulli;
Arsimtarja: Bedrije Bojniku-Jashari
Mbikëqyrur nga mentori – aktori: Edlir Gashi

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Being targeted and constantly pressured by bullies, especially bz peers, is a feeling that will have serious consequences for the girl or boy who experiences it. The purpose of this performance is to show that we should not bully anyone, nor remain indifferent when we see such a thing, because it is a violence, psychological or physical, which can lead to a worst thoughts or actions to the person who is a subject to this negative phenomenon.

Theatre club: Meris Gubetini, Adriatik Sadiku, Erisa Gubetini, Anesa Pacolli, Nderim Alshiqi,Bleona Berisha and Landi Surdulli
Teacher: Mimoza Emini
Supervised by the mentor – actor: Edlir Gashi

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”