Video Drama

8. Mendoni se jam fajtor

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU “Emin Duraku” në Gjakovë, prezanton video dramën: “Mendoni se jam fajtor? “

Theatre club of the Elementary School “Emin Duraku” in Gjakova, presents the video drama: “Is it my fault?”

Gabimet janë pjesë e jetës sonë dhe prej tyre kemi pasoja por edhe mësojmë shumë. Ato na bëjnë të kuptojmë si t’i kalojmë sfidat e llojllojshme që jeta na ofron. E njejta gjë ndodhi dhe me nxënësin e klasës VIII-5, Kleantin, i cili kishte rrezikuar gjyshen e tij në kohë pandemie duke e vizituar atë pasi kishte luajtur me shokët e tij. Kur e kuptuan shokët e shoqet e klasës së tij, gjatë një takimi virtual, e qortuan dhe e gjykuan. Si e pranon ai kritikën, dhe a e kupton gabimin?

Ideja: Arrita Zhubi
Luajnë: Rumejsa Dana, Diar Bobani, Patrik Osmani, Arrita Zhubi, Jona Lluka, Orges Rrahmani, Alisa Bashota, Buna Buza, Aulon Bakalli, Jeta Lluka
Muzika: Buna Buza
Mbikëqyrur nga mentorja – aktorja: Daniela Markaj dhe arsimtarja: Arjeta Sharani Efendia
“Klubet e Teatrit në 20 Shkolla Kampione janë krijuar me mbështetjen e Bashkëpunimit Gjerman për Zhvillim (GIZ) përmes OJQ Artpolis”.

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Mistakes are part of our lives and we have consequences from them but can learn a lot as well. They make us understand how to overcome the various challenges that life offers us. The same thing happened with a student of the class VIII-5, Kleant, who had endangered his grandmother in pandemic time by visiting her after playing with his friends. When his classmates found out during a virtual meeting, they scolded and judged him. How he takes the criticism and whether he understands his mistake?

Idea: Arrita Zhubi
Performing: Rumejsa Dana, Diar Bobani, Patrik Osmani, Arrita Zhubi, Jona Lluka, Orges Rrahmani, Alisa Bashota, Buna Buza, Aulon Bakalli, Jeta Lluka
Music: Buna Buza
Supervised by the mentor – actress: Daniela Markaj and the teacher: Arjeta Sharani Efendia

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”