Video Drama

14. Fëmijtë dhe dukuritë negative

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Ibrahim Fehmiu” – Prizren, prezanton video dramën: “Fëmijtë dhe dukuritë negative”

Theatre club of the Elementary School “Ibrahim Fehmiu” in Prizren, presents the video drama: “Children and negative phenomena”

Shfaqja ka për qëllim të vetëdijësojë publikun për ndikimin negativ të abuzimit me lëndë narkotike nga fëmijët. Fatkeqësisht kjo dukuri po shtohet dita – ditës dhe nga neglizhenca e prindërve dhe e personave të tjerë përgjegjës mund të ketë pasoja të mëdha në jetën e fëmijëve.

Ideja dhe teksti: Ndriqim Rashkaj
Luajnë: Lionit Rashkaj, Ndriqim Rashkaj, Leart Gjakmani, Florjan Vorfaj, Rinesa Fetoshi, Jeta Fetoshi, Festina Tixhaj.
Mbikëqyrur nga trajneri dhe aktori: Edlir Gashi dhe arsimtari: Ilaz Bllaca.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The performance aims to raise public awareness of the negative impact of child drug abuse. Unfortunately, this phenomenon is increasing day by day, and due to the negligence of parents and other responsible persons can have big consequences in the lives of children.

Text and idea of the video drama: Ndriqim Rashkaj
Performing: Lionit Rashkaj, Ndriqim Rashkaj, Leart Gjakmani, Florjan Vorfaj, Rinesa Fetoshi, Jeta Fetoshi, Festina Tixhaj.
Supervised by the mentor – actor: Edlir Gashi and the teacher: Ilaz Bllaca.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”