Video Drama

13. Si ndihem unë

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Emin Duraku” – Shtime, prezanton video dramën: “Si ndihem unë?”

Theatre club of the Elementary School “Emin Duraku” in Shtime, presents the video drama: “How do I feel? “

Tema qe e trajton kjo video dramë, është jeta e një vajze 15 vjeçare e cila përkundër moshës së re, ndihet e trishtuar. Jeta me të cilën ajo ballafaqohet, mund të jetë e rëndë edhe për një adoleshente. Cili është problem i saj, sa do ta kuptojnë shokët dhe shoqet e saj dhe çfarë mbështetje do ti ofrojnë prindërit?

Teksti dhe ideja e video dramës: Leonita Bajrami.
Luajnë: Pranvera Zeqiri, Hajrie Helshani, Shpat Xhelili, Rita Ademaj, Resul Bungu, Alma Ramadani, Leonita Bajrami, Kaltrina Seferi, Rukije Zeqa.
Mbikëqyrur nga trajnerja dhe aktorja: Qendresa Kajtazi dhe arsimtari: Bajram Dugolli.
Edtitimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

The video drama is about a life of a 15-year-old girl who, despite her young age, feels sad. The life she faces can be difficult even for a teenager. What is her problem, will her friends understand her, and what support will her parents provide?

Text and idea of the video drama: Leonita Bajrami.
Performing: Pranvera Zeqiri, Hajrie Helshani, Shpat Xhelili, Rita Ademaj, Resul Bungu, Alma Ramadani, Leonita Bajrami, Kaltrina Seferi, Rukije Zeqa.
Supervised by the mentor – actress: Qendresa Kajtazi and the teacher: Bajram Dugolli.
Video editing: Besart Bega
Realized by Artpolis – Art and Community Center

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”