Video Drama

5. Talenti

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Pjetër Bogdani” – Prishtinë, prezanton video dramën: “Talenti”

Theatre club of the Elementary School “Pjetër Bogdani” in Prishtina, presents the video drama: “The talent”

Të kesh një ëndërr dhe të kesh talentin për ta realizuar atë, është pjesa më e bukur e saj. E krejt çka nevojitet është edhe përkrahja. Zana, nxënëse e re në shkollën ku i vijon mësimet, përballet me paragjykimin dhe përqeshjet e moshatarëve për shkak të zgjedhjes së saj për aktivitet në shkollë. Çfarë do të ndodhë, a do të dorëzohet apo do ta ndjekë ëndrrën?

Ideja: Aulon Shala
Teksti: Aulon Shala, Elmedina Bucolli, Olti Sadiku, Ornela Lezi
Narratore: Tuana Aliu
Luajnë: Ornela Lezi, Olti Sadiku, Elmedina Bucolli, Alea Sadiku,
Dardana Rama, Elda Nuredini, Elira Cakaj, Faik Selmani,
Erisa Bajrami, Loresa Cakolli, Orsa Rafuna, Aulon Shala,
Arsimtarja: Krenare Basha Zeka
Mbikëqyrur nga mentorja – artistja: Daniela Markaj

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Having a dream and having the talent to make it come true is the most beautiful part of it. And all that is needed is support. Zana, a new student at the school where she attends classes, faces prejudice and mockery from her peers because of her choice of school activity. What will happen, whether she will give up or follow her dream?

Idea: Aulon Shala
Text: Aulon Shala, Elmedina Bucolli, Olti Sadiku, Ornela Lezi
Playing: Ornela Lezi, Olti Sadiku, Elmedina Bucolli, Alea Sadiku,
Dardana Rama, Elda Nuredini, Elira Cakaj, Faik Selmani,
Erisa Bajrami, Loresa Cakolli, Orsa Rafuna, Aulon Shala
Teacher: Krenare Basha Zeka
Supervised by the mentor – actress: Daniela Markaj

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”