Video Drama

6. Pse mua?

By December 8, 2020December 18th, 2020No Comments

Klubi teatral i SHFMU ”Emin Duraku” – Gjakovë, prezanton video dramën: “Pse mua?”

Theatre club of the Elementary School “Emin Duraku” in Gjakova, presents the video drama: “Why me?”

Bullizmi është termi më i përdorur në shkollë ku si gjithnjë përmes ngacmimeve, kërcënimeve dhe formave tjera të maltretimeve, i shkaktohet një individi apo një grupi nxënësish. Është një fenomen negativ që ka ndikim të keq në shoqëri. Çfarë do të ndodhë pas kërcënimeve të shumta dhe si do të jetë reagimi ndaj tyre?

Ideja : Orhidea Nuredini
Klubi teatral: Orhidea Nuredini, Erza Rexhepi, Yllza Haziri, Rijona Krasniqi
Arsimtari: Kastriot Azemi
Mbikëqyrur nga mentorja – artistja: Daniela Markaj

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.

Bullying is the most commonly used term in school, where as always through harassment, threats and other forms of abuse, it is caused to an individual or a group of students. It is a negative phenomenon that has a bed impact on society. What will happen after the numerous threats and what will be the reaction to them? Follow the performance to the end.
Idea : Orhidea Nuredini
Theater club: Orhidea Nuredini, Erza Rexhepi, Yllza Haziri, Rijona Krasniqi
Teacher: Kastriot Azemi
Supervised by the mentor – actress: Daniela Markaj

“This project is organized by Artpolis – Art and Community Center, with the support of GIZ Kosovo on behalf of the German Government.”