Video Drama 2021

SHFMU “Thimi Mitko” në Gjilan – Shfaqja Forum Teatër “Baleti për të gjithë”

By December 7, 2021December 9th, 2021No Comments

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis së bashku me SHFMU ”Pavarësia” – Siboc, Podujevë, në kuadër të projektit ArtEd – Rritemi përmes artit në arsimim”, prezantojnë klubin teatral të shkollës me:

Video dramën: “Së bashku kemi sukses”

Shfaqja ka të bëjë me punën në grup, një bashkëpunim midis nxënësve dhe mënyrën sesi ata do ta mbështesin njëri-tjetrin gjatë punës në shkollë. Video drama synon të reflektojë se si bashkëpunimi dhe puna ekipore janë shtigjet drejt suksesit.

Teksti: Delfina Rrahmani
Luajnë: Delfina Rrahmani, Riana Zeneli, Lea Zeneli, Learta Mahmuti, Ylli Feta, Lorenta Berisha, Amar Elezi.
Mbikëqyrur nga trajnerja dhe aktorja: Daniela Markaj dhe arsimtari: Gazmend Nazifi.
Editimi i videos: Besart Bega
Realizuar nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet

Data: 11.09.2020
Ora: 12:00 – 12:15

Në Facebook: Travelling Theater for Children and Youth

“Ky projekt organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, me përkrahjen e GIZ Kosovo në emër të Qeverisë Gjermane”.